Te Pātuitanga Kaiwhakarato Paparua

Kei te whakamārama tā mātou Whakaaetanga Pātuitanga Kaiwhakarato Paparua i ngā kawenga a Te Kura me ā te kura whakauru o te ākonga paparua.

E whakamārama ana taua whakaaetanga:

E rua ngā putanga o te Whakaaetanga Pātuitanga Kaiwhakarato Paparua:

Te Whakaaetanga Pātuitanga Kaiwhakarato Paparua mō ngā ākonga paparua (e hāngai ana tēnei ki ērā atu kaiwhakarato paparua katoa)

Te Whakaaetanga Taumata Ratonga mā ngā Kura Hauora ā-Rohe

Te whakaae ki ngā ture me ngā here

Mā te rēhita tētahi, ētahi ākonga rānei ki Te Kura mō ngā whakaakoranga paparua, e whakaae ana koe ki ngā ture me ngā here o te Whakaaetanga Pātuitanga Kaiwhakarato Paparua.

Me whai tārua tō tumuaki, tō kōharinga tumuaki, tō kairuruku kura me ngā kaiāwhina kaiako e mahi ana me ngā ākonga mātauranga tauwhāiti o taua whakaaetanga hei tohutoro mā rātou. Me āta tiro i ngā here tauwhāiti mō ngā tohu kei te wāhanga whakamatunga.

He mōhiohio atu anō

Ngā paearu whakauru whakaakoranga paparua, te rēhitatanga ākonga paparua rānei

Īmēratia enrolment@tekura.school.nz ka waea rānei i 0800 65 99 88 (kōwhiringa1).

Tō te ākonga akoranga, whakaahu whakamua rānei

Waea mai, ka īmēra rānei i te kaiako marau o te ākonga. Ka rārangitia i te Pūnaha Whakauru a Te Kura ngā kaiako mō ia ākonga paparua me ana kōrero whakapā.

Ngā pātai mō te Whakaaetanga Pātuitanga Kaiwhakarato Paparua, me ērā atu pātai

Whakapā ki te kairuruku hononga mō tō rohe.