Te āheitanga

E wātea ana i Te Kura ngā whakaakoranga paparua e utua ana e te kāwanatanga, me ērā mā te ākonga e utu. Pānuitia he kōrero anō mō taua wāteatanga me ngā paearu

Te āhei atu ki ngā whakaakoranga paparua e utua ana e te kāwanatanga

E āhei ana ēnei kura te rēhita i ngā ākonga o Aotearoa Tau 1–15 ki te kura mō ngā whakaakoranga paparua e utua ana e te kāwanatanga: ngā kura kāwanatanga me ngā kura tāuke, ngā kura hourua me ēnei kura tūmataiti, Ambury Park Centre, Odyssey House me Hohepa School.

Me tutuku rawa i ngā ākonga ngā paearu whakauru mō tētahi o ngā tomokanga rēhita.

Tīkina ake te He whakarāpopototanga o ngā kura takirua kua utua e te Kawanatanga

Tīkina ake te Te Kaupapahere Whakauru me ngā Whakaakoranga Paparua a Te Aho o Te Kura Pounamu (Te Kura)

Ngā ākonga utu utunga

Ka āhei ngā ākonga nō Aotearoa me ērā i tāwāhi te rēhita ki Te Kura hei ākonga utu utunga. Ka namaia te kura whakauru ki te utunga. Tirohia tā mātou hōtaka utu mō ngā mōhiohio anō.

Ngā kura kāwanatanga me ngā kura tāuke

Ko tēnei tomokanga mā ērā ākonga o Aotearoa, o tāwāhi hoki:

Ngā Kura Tūmataiti

Mai i te 1 o Kohitātea 2019 kua kore ngā kura tūmataiti e whiwhi urunga e utua ana e te kāwanatanga ki ngā whakaakoranga paparua ki Te Kura, hāunga ngā kura tūmataiti a Ambury Park Centre, Odyssey House me Hohepa School, e whiwhi tonu ana i te āhei e utua ana e te kāwanatanga nā te āhua o te kura me tōna tūnga tautoko i ngā tamariki me ngā taiohi e noho whakaraerae ana.

Ka whiwhi pea ngā kura tūmataiti i te āhei atu ki ngā whakaakoranga paparua mā te ākonga e utu mā ngā ākonga o Aotearoa, o tāwāhi hoki mēnā ko ngā ākonga:

Tīkina ake a Te Kaupapahere Whakauru me ngā Whakaakoranga Paparua a Te Aho o Te Kura Pounamu (Te Kura)