Te taetae

Pērā i ngā kura katoa. me rite tonu te whai wāhi o ā mātou ākonga i ngā rā kura.

Kia rite tonu te tāpae mahi ka taea te aromatawai

Kei Aotearoa nei, me whakauru ngā ākonga i waenga i te 6 ki te 16 ō rātou tau ki tētahi kura, ā, kia rite tonu te taetae atu ki reira. Mō Te Kura nei e orite ana te tāpae rite tonu i ngā mahi kia aromatawaia ki te taetae atu ā-tinana ki tētahi kura. Tēnā whakatītinahia tō ākonga kia tukuna mai he mahi kia aromatawaia i ia rua wiki, kia auau ake rānei ki te hiahiatia e tōna akoranga. Mēnā kāore e rite tonu ana te tāpae a tō ākonga i ana mahi, tēnā pea ehara Te Kura i te kōwhiringa tino pai mōna hei kura.

Te whakarere kura

Ki te kore tō ākonga i te tāpae mahia kia aromatawaia mō te wā roa, ka kitea tērā hei whakarerenga kura, ka mutu, kua kore tōna ingoa e noho i tā mātou rārangi ingoa ākonga. Mēnā kei raro i te 16 ōna tau, me whakamōhio rawa a Te Kura i te ratonga kaiwhakarere ā-rohe o Te Tāhuhu o Te Mātauranga.

Te tukanga whakatūpato

Mā mātou tētahi reta, īmēra rānei e tuku ki a koe mēnā kāore tō ākonga i tuku i tētahi mahi ki a mātou mō te marama kotahi, mō te wā roa ake rānei. Ka tangohia tōna ingoa i tā mātou rārangi ingoa hei te mutunga o te marama ka whai ake ki te kore mātou e whiwhi i tētahi mahi kia aromatawaia i taua wā. Ka tukuna ngā ingoa o ngā ākonga kua tangohia i te rārangi ingoa ki te ratonga kaiwhakarere mēnā kei raro i te 16 ō rātou tau.

Ngā āhuatanga motuhake

Mēnā kīhai i taea e tō ākonga te hoki ki te mahi nā ngā āhuatanga motuhake pēnei i te māuiui, me whakapā mai ki te kaitohutohu ako o tō ākonga ki te matapaki i te tūāhuatanga.

Te whakamōhio mai ki ngā panoni wāhinoho

Hei whakamōhio mai ki tētahi panoni wāhinoho, whakapā ki te kaiako, te kaitohutohu ako rānei o tō ākonga me tō tau tuakiri me te wāhinoho hou. Me whakapā ngā ākonga pakeke ki ngā ratonga whakauru i te 0800 65 99 88.