Ko te tautoko i ngā hapori mātauranga

Ngā Rauemi a Te Kura

E taea ana te tohatoha i ētahi o ngā rauemi a Te Kura mā te ipurangi me te pukapuka anō hoki ki te āwhina i ngā akoranga ki te kāinga. Tukuna, tūhurutia i ēnei rauemi. Kei tēnei whārangi te roanga o ngā kōrero. Ngā Rauemi a Te Kura

Te Kura Raumati a Te Kura

E mārama pai ana mātou o Te Kura i ngā āwangawanga i tatū mai ki runga i ngā ākonga kei ngā kura nā te Korona-19. He Kura Raumati tō te Kura e āwhina ana i ngā ākonga ki te eke ki ngā Whiwhinga e eke ai rātou ki te NCEA, he urutomo anō hoki ki ngā Whare Wānanga. Te Kura Raumati a Te Kura

Ko te taunga Ipurangi, ko te ako i te kāinga

Kua waihanga mai Te Tāhūhū o te Mātauranga i Ako i te kāinga. Kei tēnei whārangi ko ngā whakamāramatanga hei āwhina i a koe ki te kāinga. Ko ngā rauemi e hāngai ana ki ngā ākonga kei ngā kohanga tae atu ki ngā ākonga Kura Tuarua. E watea ana ngā rauemi a Te Kura hoki ki ēnei ākonga.