E ako mā tōu ake huarahi

Te mātauranga tawhiti mā te katoa ahakoa te pakeke, mai i te mātauranga kōhungahunga ki te NCEA Taumata 3.

Me tono ki te rēhita ināia tonu nei