Ira kauawhi

E tika ana me kohi ngā matawhaiaro mōhiohio o ngā ākonga kia hāngai ai ki ngā here kua whakatakotohia e te Tāhuhu o te Mātauranga me te Kaupapa here Mātauranga o te tau 1989. Ka whakamahia ēnei mōhiohio hei whakarato mō te Mātauranga me te anga whakamua o te ākonga, hei whakahaere hoki i ngā mahi o te kura.

Ka āhei hoki te kura ki te tuku i ēnei mōhiohio ki ētahi rōpū tuatoru mēnā e hāngai ana ngā mōhiohio ki te mātauranga, hauora me te haumarutanga o te ākonga, i te wā e whakauru ana te ākonga ki Te Kura i muri hoki i te whakaurutanga.