Ngā utu

Kāore he utu mō ngā ākonga e tutuki ai i a rātou ngā paearu whakauru a Te Tāhuhu o Te Mātauranga.

Mā ōu ake āhuatanga e whakatau mēnā ka āhei ki te whakauru ki Te Kura hei ākonga utu utunga.

Tirohia tā mātou pepa mōhiohio kia mōhio ai ki ngā utu marau mō ngā ākonga utu utunga. e noho ana i Aotearoa, i tāwāhi rānei.

Kōrero ki ā mātou kaitohutohu Tautoko mō te Akonga me te Whānau ki te kore koe e mōhio mēnā ka āhei koe te whakauru ki Te Kura.

Ngā ākonga wā kikī me ngā ākonga taiohi

Kaore he utu mō ngā ākonga wā kikī me ngā ākonga taiohi kei waenga i te 16 ki te 19 ō rātou tau kāore e haere ā-tinana ana ki tētahi atu kura.

Mēnā ka huri ō tau ki te 20 i roto i te tau whakauru me tono rawa hei ākonga pakeke.

Ngā ākonga pakeke

Me utu ngā ākonga pakeke, e 20 neke atu ō rātou tau, i te utu whakahaere $116 mō ia akoranga. E whakakoretia ana te utu mō ngā akoranga reo Māori.

Mēnā ka ārai te utu i te ako ki Te Kura, ka taea pea e Te Hiringa Tangata te āwhina.

Mātauranga kāinga

Ka āhei pea ngā ākonga kei raro i te 16 tau te pakeke kua whai Pōkaitahi Aweretanga nā Te Tāhuhu o Te Mātauranga kia kuraina ai i te kāinga te whakauru mai ki a mātou hei ākonga utu utunga.

Mēnā 16 ki te 19 ō tau, ka āhei mai koe pea ki te korenga o te utu utunga i raro i ō mātou kāwai o te ākonga wā kikī me te ākonga taiohi. Mēnā ka huri ō tau ki te 20 i roto i te tau whakauru me tono rawa hei ākonga pakeke.

Tirohia tā mātou pepa mōhiohio kia mōhio ai ki ngā utu marau mō ngā ākonga utu utunga. e noho ana i Aotearoa, i tāwāhi rānei.

Ākonga nō tāwāhi, kei tāwāhi rānei

Ko te tikanga kāore e āhei ērā ākonga kāore e tutuki i a rātou ngā paearu whakauru a Te Tāhuhu o Te Mātauranga ki te whakauru hei ākonga wā kikī i Te Kura hei ākonga utu utunga. Ko ēnei āhuatanga he aweretanga:

Tirohia tā mātou pepa mōhiohio kia mōhio ai ki ngā utu marau mō ngā ākonga utu utunga. e noho ana i Aotearoa, i tāwāhi rānei.

Kei te hiahia whakamāramatanga atu anō?

Tirohia tā mātou wāhanga ngā pātai auau kia kitea mēnā e whakautua tō pātai, ka kōrero rānei ki ā mātou kaitohutohu Tautoko mō te Akonga me te Whānau i te 0800 65 99 88 (kōwhiria te kōwhiringa 1).